Kolejna lekcja w bibliotece

Na ostatnie już w tym roku szkolnym lekcje biblioteczne wybrały się klasy 6cK, 2 i 3aKG oraz 2eKG. Pani Karolina zachęciła nas do poznawania sztuki m.in. poprzez oglądanie albumów, przybliżyła nam postać Clauda Moneta i porwała w świat Nenufarów podczas przygotowanych zajęć plastycznych.

  • 2018.06.20 Lekcja w bibliotece_1
  • 2018.06.20 Lekcja w bibliotece_2
  • 2018.06.20 Lekcja w bibliotece_3
  • 2018.06.20 Lekcja w bibliotece_4
  • 2018.06.20 Lekcja w bibliotece_5
  • 2018.06.20 Lekcja w bibliotece_6
  • 2018.06.20 Lekcja w bibliotece_7