Smartfon jako narzędzie komunikacji

 

„ Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność.”
Konfucjusz
Umiejętność komunikowania się jest niezwykle istotnym elementem rozwoju dziecka. Jest procesem służącym przekazywaniu informacji i polega na wymianie werbalnych i niewerbalnych komunikatów służących wymianie myśli, poglądów oraz zaspokojeniu własnych potrzeb, a także spełnieniu oczekiwań innych osób. Niestety, nie wszystkie dzieci posiadają umiejętność komunikowania się, dlatego też bardzo ważne jest znalezienie alternatywnych sposobów porozumiewania się, które pozwolą dziecku poczuć się w pełni rozumianym i akceptowanym.
W naszej szkole wykorzystujemy wiele metod komunikacji pozawerbalnej z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Jednym ze sposobów rozwijania umiejętności  komunikowania się jest wykorzystanie zdjęć z życia ucznia i zapisanie ich w smartfonie. Zdjęcia przedstawiają codzienne sytuacje, są znane dziecku i są przez niego rozumiane. Galeria zdjęć tworzona jest wspólnie z rodzicami i dostosowana do potrzeb komunikacyjnych każdego dziecka. Smartfon służy tylko do komunikowania się i podczas zajęć leży na ławce. Jeżeli dziecko chce wyrazić swoje potrzeby czy też pragnienia sięga po smartfon, w którym wskazuje wybrane przez siebie zdjęcie. 

 

  • 2018.12.13 Smartfon jako narzędzie komunikacji_1
  • 2018.12.13 Smartfon jako narzędzie komunikacji_2
  • 2018.12.13 Smartfon jako narzędzie komunikacji_3
  • 2018.12.13 Smartfon jako narzędzie komunikacji_4
  • 2018.12.13 Smartfon jako narzędzie komunikacji_5
  • 2018.12.13 Smartfon jako narzędzie komunikacji_6
  • 2018.12.13 Smartfon jako narzędzie komunikacji_7