Informacja o strajku z dnia 8.04.2019

 Zamieszczamy komunikat ze strony internetowej Miasta:

https://gliwice.eu/miasto/edukacja