Informacja dot. strajku z dnia 23.04.19

 

 

Szanowni Rodzice, w związku z nadal trwającym strajkiem informuję, że w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne dla uczniów.
Dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, organizowane będą zajęcia opiekuńcze w godzinach zgodnych z planem pracy oddziałów przedszkolnych i szkoły. Proszę na bieżąco śledzić informację na stronie internetowej szkoły. O ewentualnych zmianach, zostaną  Państwo natychmiast poinformowani.
Z wyrazami szacunku
Dorota Tarczyńska
Dyrektor ZSOS 7