Informacja dotycząca strajku z dnia 23 kwietnia

Szanowni Rodzice,
w związku z nadal trwającym strajkiem informuję, że w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne dla uczniów.
Dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, organizowane będą zajęcia opiekuńcze w godzinach zgodnych z planem pracy oddziałów przedszkolnych i szkoły.
Proszę na bieżąco śledzić informację na stronie internetowej szkoły.
O ewentualnych zmianach, zostaną Państwo natychmiast poinformowani.
Z wyrazami szacunku Dorota Tarczyńska