Informacja dot. pracy placówki

 

 

 

Drodzy Rodzice,
W związku z otrzymaną informacją z Oddziału ZNP w Gliwicach informuję, że rozpoczęty w dniu
8 kwietnia 2019 r. strajk zostaje zawieszony.
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dni 29.04. 2019 r.30.04.2019 r. oraz 02.05.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W tych dniach w szkole odbędą się zajęcia opiekuńcze w godzinach 6.30 - 15.15.
Nie będzie transportu ani obiadów.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbędą się od 06.05.2019 r. zgodnie z planem zajęć.
 
Jeszcze raz dziękuję Państwu za cierpliwość, zrozumienie i wsparcie w tych trudnych dla nas wszystkich dniach.
 
Z poważaniem Dorota Tarczyńska