Informacja dot. pracy placówki

Drodzy Rodzice,
W związku z otrzymaną informacją ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gliwicach informuję, że rozpoczęty w dniu
8 kwietnia 2019 strajk zostaje zawieszony.
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 29, 30 kwietnia oraz 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tych dniach w szkole odbędą się zajęcia opiekuńcze w godzinach 6:30-15:15.
Nie będzie transportu ani obiadów.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od 6 maja będą odbywać się zgodnie z planem zajęć.
Jeszcze raz dziękuję Państwu za cierpliwość, zrozumienie i wsparcie w tych trudnych dla nas wszystkich dniach.
Z poważaniem Dorota Tarczyńska