Aktywna tablica

 

 

 

 

Nasza placówka bierze udział w rządowym programie Ministerstwa Edukacji Narodowej „AKTYWNA TABLICA”, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Nasza szkoła została wyposażona w 2 tablice interaktywne wraz z rzutnikami krótkoogniskowymi i głośnikami.

Dzięki temu zakupowi możemy uatrakcyjnić prowadzone przez nas lekcje korzystając z e-podręczników, zasobów internetowych, filmów, animacji, zdjęć.

W ramach programu nasza szkoła przyłączyła się do gliwickich szkół tworząc międzyszkolną sieć współpracy, która służy wymianie dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami z poszczególnych przedmiotów.