Nieuruchamianie zajęć w szkole

  

Zgodnie z komunikatem Urzędu Miasta w Gliwicach z dnia 29.05.2020r. informujemy, że ze względu na dużą liczbę dni wolnych od zajęć w czerwcu, została podjęta decyzja o nieuruchamianiu zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas 1-3, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju do końca roku szkolnego.