Otwarcie przedszkoli

Zgodnie z komunikatem Urzędu Miasta informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. następuje stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gliwicach.
Placówki, których pracownicy przeszli pozytywnie badania przesiewowe organizują zajęcia opiekuńcze, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjne.