Otwarcie przedszkoli

  

Zgodnie z komunikatem Urzędu Miasta informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020 r. następuje stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gliwicach. Placówki, których pracownicy przeszli pozytywnie badania przesiewowe pracowników (części pracowników) organizują zajęcia opiekuńcze (w miarę możliwości - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze), zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjne.