Informacja w sprawie projektu pod tytułem-Z psychomotoryką przez świat

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach od 17 do 21 sierpnia 2020 roku zostaną zorganizowane w naszej Szkole zajęcia w ramach projektu „Z psychomotoryką przez świat”. Do udziału w zajęciach zapraszamy Uczniów będących uczestnikami tego projektu. Ze względów bezpieczeństwa wynikających w szczególności z zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii choroby COVID-19, prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa zamieszczonym poniżej oraz spełnienie niżej opisanych obowiązków:

Co trzeba zrobić:

  • Zapoznać się z Regulaminem – link PDF i DOC
  • Zapoznać się, wypełnić i podpisać następujące załączniki:
  • Załącznik nr 1 - Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku – link PDF i DOC
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie – link PDF i DOC
  • Załącznik nr 3 – Zgoda – link PDF i DOC
  • Dostarczyć załączniki do Szkoły:
  • osobiście, w godz. 8.00 do 14.00 (wejście od tyłu budynku), lub
  • przesyłając za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-Puap) i podpisując profilem zaufanym, lub
  • przesyłając pocztą tradycyjną.

Dokumenty będzie można również otrzymać w Sekretariacie Szkoły i wypełnić na miejscu.

UWAGA:

DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY DO DNIA 13 SIERPNIA 2020 ROKU (CZWARTEK)

 

Jeśli nie macie Państwo możliwości wypełnienia i dostarczenia dokumentów do Szkoły
w wyznaczonym czasie, należy:

 • poinformować koordynatora projektu o zgodzie na uczestnictwo syna/córki w zajęciach
  (sms lub e-mail) oraz
 • wypełnić i dostarczyć dokumenty obowiązkowo w pierwszym dniu zajęć.

 

NIESPEŁNIENIE OPISANYCH WYŻEJ OBOWIĄZKÓW UNIEMOŻLIWI UCZESTNICTWO PAŃSTWA SYNA/CÓRKI W ZAJĘCIACH PROJEKTOWYCH

 

Podobnie jak to miało miejsce podczas poprzednich zajęć, uczniom zostanie zapewniony dowóz na zajęcia i z powrotem oraz posiłek.

W razie pytań lub wątpliwości, do Państwa dyspozycji pozostaje koordynator projektu Pan Mariusz Nowak, tel. 507 229 677, e-mail: mnowak@zso7-gliwice.pl

Odnośniki do dokumentów w wersji DOC: