Procedury bezpieczeńtwa

  

Zamieszczamy procedury bezpieczeństwa oraz strategię Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową obowiązujące na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19.

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa

Strategia