Dzień Edukacji Narodowej

  

 

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia:
Dyrekcji, Nauczycielom i Wychowawcom życzymy zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności szkolnych. Pracownikom Oświaty życzymy radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami i wychowankami. Rodzicom życzymy cierpliwości w motywowaniu dzieci, a naszym uczniom niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne i pełne zadowolenia.
 
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej inscenizacji wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” w wykonaniu naszych nauczycieli. Inspiracją dla tego przedstawienia był występ rodziców w jednym z częstochowskich przedszkoli.

https://www.youtube.com/watch?v=1Jw3Hs-2saU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XdZD2XakuKifXS0yE6vPu4dfj8cTXpeiENgqaHRCUNZnVfnJiLOu56V8