Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

  

 

  

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO. Autorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, a jego nadrzędnym celem jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. W ramach projektu będziemy podejmowali wiele konstruktywnych działań, do realizacji których zaprosimy nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców. O wszystkich inicjatywach będziemy informowali Was na Facebooku oraz na stronie internetowej szkoły, na której powstanie specjalna projektowa zakładka. Liczymy na Waszą aktywność 😊