Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzimy Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Dzień ten ustanowiony został po to, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że godność jest rzeczą niezbywalną bez względu na stan zdrowia, status materialny czy indywidualne cechy człowieka, ale także po to, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną miały okazję pokazać całemu światu, że są zdolne do rzeczy wielkich!
Życzymy dziś wszystkim światła, które rozświetlać będzie mrok.