Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zapraszamy na dwumiesięczną przerwę. Udanego urlopu.