Sukces w Katowicach

W dniu 17.05.2016r. Zespół Instrumentalny,,Rytm" działający w naszej szkole  zdobył II miejsce w kategorii: zespoły wokalne i instrumentalne podczas II Przeglądu Amatorskiej Sztuki Osób Niepełnosprawnych P.A.Sz.O.N o zasięgu wojewódzkim w Katowicach. 

Uczestnicząc w konkursie nasi młodzi artyści z dużym entuzjazmem prezentowali swoje umiejętności szerokiemu gronu publiczności co zostało dostrzeżone i docenione przez jury, a także integrowali się ze środowiskiem artystycznym z innych miast naszego województwa co przyczyniło się do wzajemnej wymiany doświadczeń między zespołami,a także pobudziło ich do dalszej pracy twórczej.