Basen

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach informuje:

od 23.12.2019r. do 26.01.2020r. nastąpi przerwa w użytkowaniu basenu rehabilitacyjnego

w ZSOS nr 7 w Gliwicach  (przerwa świąteczna i ferie zimowe).