Obiady

Regulamin:

  1. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. Koszt jednego posiłku to 5 zł.
  2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas w dniu poprzedzającym nieobecność.  W wyjątkowych sytuacjach nagłej choroby dziecka do godz. 8:00 w dniu nieobecności dziecka.
  3. Odwoływań obiadów proszę dokonywać wyłącznie u p. Agnieszki Hodur,
    tel. 883 294 734 (za pomocą wiadomości sms).
  4. Wpłat należy dokonywać na numer konta stołówki szkolnej: 05 1050 1285 1000 0002 0216 1949,
    do 5 dnia danego miesiąca. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.
  5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.

 

Opłata za obiady w roku szkolnym 2020/2021

Dla dzieci jedzących codziennie:

Wrzesień: 21 dni = 105 zł (przedszkole 22 dni = 110 zł)

Październik: 22 dni = 110 zł

Listopad: 20 dni = 100 zł

Grudzień: rozliczenie indywidualnie (każdy dostanie wiadomość sms – koniec listopada)

Styczeń: 10 dni = 50 zł (zmiana w związku ze zmianą terinu ferii zimowych)

Luty: 20 dni = 100 zł (zmiana w związku ze zmianą terinu ferii zimowych)

Marzec: 23 dni = 115 zł

Kwiecień: 18 dni = 90 zł (przedszkole 21 dni = 105 zł)

Maj: 20 dni = 105 zł

Czerwiec: 16 dni = 80 zł (przedszkole 20 dni = 100 zł)

Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas w dniu poprzedzającym nieobecność.  W wyjątkowych sytuacjach nagłej choroby dziecka do godz. 8:00 w dniu nieobecności dziecka.

 

 

.