Obiady

Regulamin

  1. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. Koszt jednego posiłku to 5,50 zł.
  2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas w dniu poprzedzającym nieobecność.  W wyjątkowych sytuacjach nagłej choroby dziecka do godz. 8:00 w dniu nieobecności dziecka.
  3. Odwoływań obiadów proszę dokonywać wyłącznie u p. Agnieszki Hodur,
    tel. 883 294 734 (za pomocą wiadomości sms).
  4. Wpłat należy dokonywać na numer konta stołówki szkolnej: 88 1160 2202 0000 0005 0855 0335,
    do 5 dnia danego miesiąca. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.
  5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.

Opłata za obiady w roku szkolnym 2021/2022

Wrzesień: 21 dni = 115,50 zł (przedszkole 22 dni = 121 zł)

Październik: 20 dni = 110 zł

Listopad: 19 dni = 104,50 zł

Grudzień: 16 dni = 88 zł

Styczeń: 19 dni = 104,50 zł

Luty: 10 dni = 55 zł (przedszkolaki obecne w ferie 20 dni = 110zł)

Marzec: 23 dni = 126,50 zł

Kwiecień: 17 dni = 93,50 zł (przedszkole 21 dni = 115,50 zł)

Maj: 20 dni = 110 zł

Czerwiec: 15 dni = 82,50 zł (przedszkole 20 dni = 110 zł)

Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas w dniu poprzedzającym nieobecność.  W wyjątkowych sytuacjach nagłej choroby dziecka do godz. 8:00 w dniu nieobecności dziecka.
W przypadku obecności dziecka w dzień zajęć opiekuńczo-wychowawczych należy doliczyć 5,50zł.

 

.