Obiady

Regulamin:

 1. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. Koszt jednego posiłku to 4,50 zł.
 2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas w dniu poprzedzającym nieobecność.  W wyjątkowych sytuacjach nagłej choroby dziecka do godz. 8:00 w dniu nieobecności dziecka.
 3. Odwoływań obiadów proszę dokonywać wyłącznie u p. wicedyrektor Agnieszki Hodur,
  tel. 883 294 734 (za pomocą wiadomości sms).
 4. Wpłat należy dokonywać na numer konta stołówki szkolnej: 05 1050 1285 1000 0002 0216 1949,
  do 5 dnia danego miesiąca. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia
  w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.
 5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.

Opłata za obiady w roku szkolnym 2018/2019

Dla dzieci jedzących codziennie:

Wrzesień: 19 dni = 85,50 zł (przedszkole 20 dni = 90 zł)

Październik: 23 dni = 103,50 zł

Listopad: 21 dni = 94,50 zł

Grudzień: rozliczenie indywidualnie (każdy dostanie wiadomość sms)

Styczeń: 22 dni = 99 zł

Luty: 10 dni = 45 zł (przedszkolaki obecne w ferie: 20 dni = 90 zł)

Marzec: 21 dni = 94,50 zł

Kwiecień: 18 dni = 81 zł (przedszkole 21 dni = 94,50 zł)

Maj: 21 dni = 94,50 zł

Czerwiec: 13 dni = 58,50 zł (przedszkole 19 dni = 85,50 zł)

Dzieci nieobecne w dniach zajęć opiekuńczo-wychowawczych (np. czwartek po Bożym Ciele, weekend majowy) 4,50 zł mniej za każdy obiad w danym miesiącu.