Informacja dot. wyjazdu na kolonie

ZIELONA KOLONIA – JASTRZĘBIA GÓRA

06.05 – 19.05.2019

WYJAZD !!!  06.05.2019 – poniedziałek

- ZSOS nr 7 w Gliwicach godzina 7:00 (zbiórka na sali gimnastycznej)

Co zabrać na kolonie ?

  1. PRZYBORY TOALETOWE

- żel do mycia, szampon

- szczoteczka i pasta do zębów

- 2 ręczniki

- chusteczki higieniczne i mokre

- krem z filtrem

  1. OBUWIE

- 2 pary obuwia pełnego

- obuwie sportowe

- klapki

  1. ODZIEŻ

- kurta (ciepła i przeciwdeszczowa)

- 3x bluzy, sweter

- 4x  spodnie długie

- 2x spodenki krótkie

- koszulki z krótkim i długim rękawem

- piżama

- bielizna  / majtki (1 na każdy dzień)

- skarpetki (1 na każdy dzień)

Kierownik kolonii: mgr Bartłomiej Kuziara / 501 159 310

Wychowawcy: mgr Iwona Tokarz, mgr Marzena Gębska, mgr Dominika Oświecimska, mgr Aleksandra Góral  

Informacja dot. pracy placówki

Drodzy Rodzice,
W związku z otrzymaną informacją z Oddziału ZNP w Gliwicach informuję, że rozpoczęty w dniu
8 kwietnia 2019 r. strajk zostaje zawieszony.
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dni 29.04. 2019 r.30.04.2019 r. oraz 02.05.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W tych dniach w szkole odbędą się zajęcia opiekuńcze w godzinach 6.30 - 15.15.
Nie będzie transportu ani obiadów.
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbędą się od 06.05.2019 r. zgodnie z planem zajęć.
Jeszcze raz dziękuję Państwu za cierpliwość, zrozumienie i wsparcie w tych trudnych dla nas wszystkich dniach.
Z poważaniem Dorota Tarczyńska

Informacja dot. strajku z dnia 23.04.19

Szanowni Rodzice, w związku z nadal trwającym strajkiem informuję, że w szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne dla uczniów.
Dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, organizowane będą zajęcia opiekuńcze w godzinach zgodnych z planem pracy oddziałów przedszkolnych i szkoły. Proszę na bieżąco śledzić informację na stronie internetowej szkoły. O ewentualnych zmianach, zostaną  Państwo natychmiast poinformowani.
Z wyrazami szacunku
Dorota Tarczyńska
Dyrektor ZSOS 7

Informacja dot. strajku z dnia 16.04.19

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.
W związku  z kontynuacją strajku przez pracowników pedagogicznych szkoły informuję, że nadal nie jestem w stanie zapewnić odpowiedniej (zgodnie z planem lekcji) organizacji zajęć.  Od 15.04 - 17.04.2019r. w szkole odbywają się egzaminy ósmoklasisty.
Przypominam, że w dniach od 18.04 - 23.04.2019 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, jest wiosenna przerwa świąteczna.
O dalszym przebiegu sytuacji w szkole będę informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Dorota Tarczyńska

Informacja dot. egazminów ósmoklasisty

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gliwicach informuje, że w naszej placówce egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku. Rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).