Zapytanie ofertowe: studia podyplomowe

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 informuję o zapytaniu ofertowym:

Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach pod nazwą „Terapia psychomotoryczna"

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania - wzór oferty

Załącznik nr 2 do zapytania - opis przedmiotu zamówienia