Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć w ubezpieczaniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to ma charakter dobrowolny. Jeżeli rodzic wyraża potrzebę takiego ubezpieczenia, powinien samodzielnie skontaktować się z wybranym przez siebie ubezpieczycielem.