Powrót do szkoły

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 września dzieci wracają do szkół i przedszkoli, a nauka odbywac się będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Zachęcamy do zapoznania się z wskazówkami dla rodziców i zasadami bezpiecznego powrotu dla uczniów.

Zasady bezpieczeństwa dla rodziców:
Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
Sprawdzaj na bieżąco informację od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
Zawsze odbieraj telefon ze szkoły, jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do i ze szkoły, pomyśl o spacerze, rowerze.
Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

Zasady bezpieczeństwa dla ucznia:
Masz gorączkę kaszel, lub inne objawy choroby zostań w domu.
Często myj ręce.
Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
Spożywaj swoje jedzenie i picie.
Używaj tylko własnych przyborów szkolnych na przykład podczas przerw.
Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

 

  • wskazowki
  • wskazowki