Pasowanie na ucznia

"Dzisiaj ważny dzień, dla pierwszaków jest, chociaż jeszcze się boimy, zaraz strachy przegonimy... "
Uroczyste ślubowanie to na ucznia i uczennicę pasowanie!