Uchwała dot. przedszkola

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gliwice uchwały Nr XLI/855/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia niektórych szkół podstawowych poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych informuję, że w pkt 13 ww.  uchwały, zostało ujęte przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach.

Niniejsza uchwała nie wpływa w żaden sposób na sytuację uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 im. Józefy Joteyko w Gliwicach.

Ma ona na celu wyłącznie uporządkowanie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Formalnej likwidacji ulegną oddziały przedszkolne puste, do których nie uczęszczają przedszkolaki.

W szkole nadal będą funkcjonowały oddziały przedszkolne, będące w strukturze Przedszkola Specjalnego Nr 1 w Gliwicach, znajdującego się w naszym zespole. Podjęta uchwała nie wpłynie zatem na zmniejszenie liczby miejsc dla dzieci przedszkolnych.

Ze względu na fakt, że Przedszkole Specjalne Nr 1 w Gliwicach ma  lokalizację w budynku naszej  szkoły, przedszkolaki odbywają edukację przedszkolną w budynku szkoły,

W związku z powyższym  uzasadniona jest formalna likwidacja oddziałów przedszkolnych znajdujących się w strukturze szkoły.

Z poważaniem

D. Tarczyńska

 

W załączeniu: