Cztery pory roku

W tym roku szkolnym kilka klas naszej szkoły przystąpiło do Ogólnopolski Projekt Edukacyjny BabyPoint „Cztery pory roku”. Projekt trwa 10 miesięcy i ma na celu przedstawienie oraz wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w codzienną pracę dydaktyczną. W ramach zajęć będziemy realizować i dokumentować zadania projektowe. Klasy projektowe MELDUJCIE SIĘ!